پرفیکا خرید آنلاین صنایع هنری
سفارش‌ها

در حال بارگذاری سبد خرید

زیورآلات

زیورآلات
دستبند چرمی میناکاری طرح درد عشق

دستبند چرمی میناکاری طرح درد عشق

۳۸,۰۰۰ تومان
دستبند چرمی میناکاری طرح دریا

دستبند چرمی میناکاری طرح دریا

۳۸,۰۰۰ تومان
دستبند چرمی میناکاری طرح ساحل

دستبند چرمی میناکاری طرح ساحل

۳۸,۰۰۰ تومان
دستبند چرمی میناکاری طرح ترنج آبی

دستبند چرمی میناکاری طرح ترنج آبی

۳۸,۰۰۰ تومان
دستبند چرمی میناکاری طرح صخره کبود

دستبند چرمی میناکاری طرح صخره کبود

۳۸,۰۰۰ تومان
دستبند چرمی میناکاری طرح گل خورشید با سر بند قهوه‌ای

دستبند چرمی میناکاری طرح گل خورشید با سر بند قهوه‌ای

۳۸,۰۰۰ تومان
دستبند چرمی میناکاری طرح باغ گل‌ها

دستبند چرمی میناکاری طرح باغ گل‌ها

۳۸,۰۰۰ تومان
دستبند چرمی میناکاری طرح کوهستان

دستبند چرمی میناکاری طرح کوهستان

۳۸,۰۰۰ تومان
گردنبند آویزدار اشکی میناکاری طرح سفال

گردنبند آویزدار اشکی میناکاری طرح سفال

۴۸,۰۰۰ تومان
گردنبند آویزدار اشکی میناکاری طرح رود

گردنبند آویزدار اشکی میناکاری طرح رود

۴۸,۰۰۰ تومان
گردنبند آویزدار اشکی میناکاری طرح برگ سبز

گردنبند آویزدار اشکی میناکاری طرح برگ سبز

۴۸,۰۰۰ تومان
گردنبند آویزدار اشکی میناکاری طرح ساحل

گردنبند آویزدار اشکی میناکاری طرح ساحل

۴۸,۰۰۰ تومان
گردنبند آویزدار اشکی میناکاری طرح آویژه

گردنبند آویزدار اشکی میناکاری طرح آویژه

۴۸,۰۰۰ تومان
گردنبند آویزدار اشکی میناکاری طرح ماندگار

گردنبند آویزدار اشکی میناکاری طرح ماندگار

۴۸,۰۰۰ تومان
%
گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح جُرجیا سورمه‌ای

گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح جُرجیا سورمه‌ای

۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
%
گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح جُرجیا قهوه‌ای

گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح جُرجیا قهوه‌ای

۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
%
گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح سان

گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح سان

۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
%
گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح جُرجیا کالر

گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح جُرجیا کالر

۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
%
گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح جُرجیا پینک

گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح جُرجیا پینک

۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
%
گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح جُرجیا بلو

گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح جُرجیا بلو

۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
%
گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح جُرجیا بلوم

گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح جُرجیا بلوم

۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
%
گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح جُرجیا چهارگل

گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح جُرجیا چهارگل

۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
%
گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح نگارین

گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح نگارین

۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
%
گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح ژینا

گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح ژینا

۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
%
گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح تینو

گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح تینو

۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
زیورآلات