پرفیکا خرید آنلاین صنایع هنری
سفارش‌ها

در حال بارگذاری سبد خرید

گردن‌بند

گردن‌بند
گردنبند آویزدار اشکی میناکاری طرح سفال

گردنبند آویزدار اشکی میناکاری طرح سفال

۴۸,۰۰۰ تومان
گردنبند آویزدار اشکی میناکاری طرح رود

گردنبند آویزدار اشکی میناکاری طرح رود

۴۸,۰۰۰ تومان
گردنبند آویزدار اشکی میناکاری طرح برگ سبز

گردنبند آویزدار اشکی میناکاری طرح برگ سبز

۴۸,۰۰۰ تومان
گردنبند آویزدار اشکی میناکاری طرح ساحل

گردنبند آویزدار اشکی میناکاری طرح ساحل

۴۸,۰۰۰ تومان
گردنبند آویزدار اشکی میناکاری طرح آویژه

گردنبند آویزدار اشکی میناکاری طرح آویژه

۴۸,۰۰۰ تومان
گردنبند آویزدار اشکی میناکاری طرح ماندگار

گردنبند آویزدار اشکی میناکاری طرح ماندگار

۴۸,۰۰۰ تومان
%
گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح جُرجیا سورمه‌ای

گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح جُرجیا سورمه‌ای

۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
%
گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح جُرجیا قهوه‌ای

گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح جُرجیا قهوه‌ای

۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
%
گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح سان

گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح سان

۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
%
گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح جُرجیا کالر

گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح جُرجیا کالر

۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
%
گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح جُرجیا پینک

گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح جُرجیا پینک

۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
%
گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح جُرجیا بلو

گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح جُرجیا بلو

۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
%
گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح جُرجیا بلوم

گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح جُرجیا بلوم

۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
%
گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح جُرجیا چهارگل

گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح جُرجیا چهارگل

۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
%
گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح نگارین

گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح نگارین

۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
%
گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح ژینا

گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح ژینا

۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
%
گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح تینو

گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح تینو

۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
%
گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح فام

گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح فام

۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
%
گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح فام نارنج

گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح فام نارنج

۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
%
گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح فام کالر

گردن‌بند آویزدار گلدوزی طرح فام کالر

۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
گردن‌بند آویزدار اشکی میناکاری طرح حوض نقاشی

گردن‌بند آویزدار اشکی میناکاری طرح حوض نقاشی

اتمام موجودی
گردنبند آویزدار اشکی میناکاری طرح کاریز

گردنبند آویزدار اشکی میناکاری طرح کاریز

اتمام موجودی
گردنبند آویزدار دایره‌ای میناکاری طرح لارک

گردنبند آویزدار دایره‌ای میناکاری طرح لارک

اتمام موجودی
گردنبند آویزدار دایره‌‌ای میناکاری طرح لاوان

گردنبند آویزدار دایره‌‌ای میناکاری طرح لاوان

اتمام موجودی
گردنبند آویزدار دایره‌ای میناکاری طرح فردوس

گردنبند آویزدار دایره‌ای میناکاری طرح فردوس

اتمام موجودی
گردن‌بند